Stednavnebase
Der er her mulighed for at søge i en database, indeholdende 59880 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt.
Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970.
Here you can search a database, containing 59880 danish place names with info about Parish, Community and County according to the county-organisation of 1970.
Stednavn Søg efter et stednavn Search a place name
Sogn Alle stednavne inden for et sogn All place names within a parish

Databasen er ikke perfekt.

Der er desværre for år tilbage opstået fejl i forbindelse med opdatering af basen. Fejlen opstår i de tilfælde, hvor der er flere sogne med samme navn, så kan der være sket en sammenblanding af herredsnavne.
Så husk: kun at bruge basen som vejledende.
 
En oversigt over Sogne, Herreder og Amter - med kort - kan findes på
da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_amter_(1793-1970)
Information about Parishes, Shires, and Counties - with maps - can be found on
da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_amter_(1793-1970)
 
Logind Administration af database
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2015 by Krabsen